בעלי עסק? על אובדן כושר עבודה שמעתם?

אחד המרכיבים המרכזיים בביטוחי המנהלים או בקרנות הפנסיה, הוא ביטוח אובדן כושר עבודה. רכיב זה מבטיח פיצוי חודשי בסכום הנקוב בפוליסה במקרה של תאונה או מחלה המונעים מהמבוטח לעבוד. מצב כזה של מחלה או תאונה עלולה להנחית על העובד מכה כלכלית קשה. במציאות שבה לרוב משקי הבית בישראל יש אוברדראפט כרוני, הלוואות ותשלומים באשראי, מספיק חודש אחד של אי קבלת משכורת כדי להכניס את העובד ובני משפחתו למערבולת קשה. כשעל העובד להתרכז בשיקום פיזי ונפשי, הדבר האחרון שהוא צריך לדאוג לו הוא הנושא הכלכלי.

הגשת תביעה בגין אבדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה, אמור לתת לעובד ראש שקט כדי שיוכל להמשיך לכלכל את עצמו ולדאוג לרווחת משפחתו. סכום הפיצוי שניתן מהביטוח הלאומי הינו נמוך ולא מספיק כדי לכסות גם את ההוצאות השוטפות וגם את ההוצאות החדשות על המצב הרפואי, ואת זה בא לפתור ביטוח אובדן כושר עבודה. אבנר הייזלר מסביר על הגשת תביעה לחברת הביטוח, ומדגיש כי חשוב לפנות לאנשי מקצוע בטרם תחילת התהליך, ולו כדי שתוכלו לצלוח אותו בקלות ומבלי להתעסק בבירוקרטיה.

קיימים שלושה סוגי ביטוחים לאובדן כושר עבודה:

אובדן כושר עבודה רגיל

זוהי ההגדרה הבסיסית ביותר הכוללת כיסוי מצומצם יחסית. על פי הגדרה זו, המבוטח ייחשב כבלתי כשיר לעבודה אם נשלל ממנו הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע ובעיסוק עליהם הצהיר בזמן רכישת הביטוח, בשיעור של 75% לפחות, עקב מחלה או תאונה. מצב זה תקף גם אם נבצר מהמבוטח לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו. 

2. אובדן כושר עובדה מקצועי 

על פי הגדרה זו, המבוטח ייחשב כבלתי כשיר לעבודה אם נשלל ממנו הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע ובעיסוק בהם עסק ערב קרות המקרה הביטוחי, בשיעור של 75% לפחות, עקב מחלה או תאונה. כמו 

כן המבוטח אנו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי.

אובדן כושר עבודה

3. אובדן כושר עבודה עיסוקי

מבוטחים רבים שרכשו פוליסות אובדן כושר עבודה רגיל נדהמו לגלות כי לא יוכלו לקבל כל פיצוי, מכיוון שעל פי תנאי הפוליסה הם כשירים לעבוד במקצוע אחר משלהם. כך למשל, מאמן כדורגל שנפצע ברגלו ולא יכול עוד לאמן, יוכל להיות מופנה לעבודות שמירה ובכך לאבד זכות לפיצוי על אובדן כושר עבודה. פוליסות אובדן כושר עבודה עיסוקי קובעות כי המקצוע האחרון שבו עסק המבוטח הוא זה שמבוטח ואי אפשר לדרוש ממנו לעבוד במשהו אחר.

על פי הגדרה זו, המבוטח ייחשב כבלתי כשיר לעבודה אם עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע ובעיסוק בהם עסק כשנפגע בשיעור של 75% לפחות. 

האם גם בעלי עסק מבוטחים?

הזכות לפיצויי אובדן כושר עבודה שמגיעים מהביטוח הלאומי ניתנים רק לשכירים. אובדן כושר עבודה מוסדר לשכירים בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים שלהם. החוק לא מסדיר פיצוי עבור בעלי עסק ומי שלא רכש לעצמו ביטוח פרטי עלול למצוא את עצמו במצב קשה במקרה של אובדן כושר עבודה. 

לכן, מומלץ מאוד לבעלי עסקים ולעצמאים לרכוש פוליסת אובדן כושר עבודה ולהגדיר היטב את הכיסוי הביטוחי, מה הוא כולל, באילו מצבים יינתן הפיצוי, והאם ניתן לשלוח אתכם לעבוד כשכירים במקומות שונים בקרות המקרה הביטוחי. גם אם אתם צעירים ובריאים, עליכם להיערך למקרה שבו הכל ישתנה. אף אחד לא מתכנן לעצמו מקרה שבו יאבד את היכולת לעבוד ולהשתכר, אך המצבים הללו נוחתים לעיתים קרובות על בעלי העסקים כרעם ביום בהיר. באמצעות ביטוח אובדן כושר עבודה, תוכלו להבטיח את עתידכם גם אם יכולת העבודה תיפגע.